Ošetření fungicidy

XILIX GEL FONGI +
Číslo: 1010533000000000

■ Vlastnosti:    
  • Insekticidní a fungicidní účinek
  • Vynikající schopnost penetrace díky gelové formě. Nahrazuje injektáž.
  • K přímému použití. Obsahuje rozpouštědla.
■ Aplikuje se na:  

Dřevo použité v konstrukci obytných budov

 

■ Vlastnosti:

Účinný proti: BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM
Obsahuje: Ropná rozpouštědla
Způsob nanášení: postřik, injektáž, stěrka
Spotřeba: 450 g/m2 při aplikaci pouze na povrch.
Při sanačním ošetření povrchovým postřikem bez injektáže je předepsanou dávkou 450 g/m2.
Balení: po 20 litrech gelu

JAK PROBÍHÁ SANACE NAPADENÉHO DŘEVA PŘÍPRAVKEM XILIX GEL FONGI+

1. PRŮZKUM

Nejprve je třeba provést půzkum dané dřevěné konstrukce, aby se zjistil rozsah napadení. Někdy se stává, že dřevo je na povrchu téměř neporušené, ale pod tenkou povrchovou vrstvou značně napadené. Každých 80 cm se tedy provede sonda, která ukáže, co se skrývá pod povrchem. I tak se ale někdy při následném čištění přijde ještě na další ložiska napadení.

2. OČIŠTĚNÍ DŘEVA

Před aplikací přípravku XILIX GEL FONGI+ musí být povrch očištěn od nesoudržných (tj. zcela „prožraných“) zbytků napadeného dřeva, prachu, nečistot a starých nátěrů. V praxi se to provádí podle míry napadení nejčastěji hrubým osekáním, obroušením a následným ometením nebo vyfoukáním tlakovým vzduchem. Odstranění požerků (pilin) a podpovrchových dutin a starých nátěrů je velmi důležité, protože obojí by tvořilo překážku vzlínání přípravku do dřeva. Výsledkem je dřevo, které sice stále obsahuje chodbičky a v nich larvy, ale ještě nedrolí se, je pevné a soudržné. Dřevo musí být suché (max. 20%) a nesmí být zmrzlé.

3. APLIKACE

Aplikace se provádí povrchovým postřikem bezvzduchovým („airless“) čerpadlem. Sanační dávka, tj. dávka dostatečná k likvidaci aktivních larev je 450 g/m2. To odpovídá vrstvě 0,6 mm silné. Tloušťku vrstvu můžeme (na rovném povrchu) změřit hřebenovou měrkou nebo ji můžeme orientačně kontrolovat zrakem, jako to dělají zkušení aplikátoři. Dostatečně silná vrstva se pozná tak, že je bílá, ale lehce pod ní prosvítá kresba dřeva. Tenčí vrstva se již nebude jevit jako bílá, zatímco příliš velké množství naopak zcela zakryje kresbu dřeva.

Přípravek má výjimečnou schopnost penetrace (několik centimetrů do hloubky, podle vlastností daného dřeva), takže volně přístupné trámy běžných průžezů není vůbec třeba injektovat. To je velká výhoda – je to rychlejší (a tudíž levnější!) a nezanechává to na ošetřeném dřevě žádné stopy. Injektovat je nutné pouze tam, kde se k povrchu dřeva nedostaneme, tedy například zazděné trámy, pozednice a podobně.

Poku jsou v krovu části, u kterých jsme si zcela jisti, že nejsou napadené, postačí nánést preventivní dávku 230 g/m2.

Při aplikaci je třeba větrat a používat ochranné pomůcky. Není se však třeba bát ošetřit dřevo i v interiéru. Použité biocidy jsou pevné a velmi stabilní látky, ze dřeva nevypařují ani jinak neuvolňují, takže po důkladném vyvětrání aerosolu vzniklého při stříkání, resp. po uplynutí ochranné lhůty 48 hodin lze prostor opět normálně používat k bydlení.

4. Penetrace přípravku a zrání

Během následujích několika desítek minut až několika hodin se vrstva gelu vsakuje do dřeva. Postupně mizí bílá barva a povrch dřeva vypadá nejprve jako mokrý až posléze oschne a na dřevu nezanechá stopu. Ve dřevě však i nadále pokračuje proces migrace mikroskopických částic biocidů a během zhruba dvou týdnů (podle podmínek) k jejich fixaci ve dřevě. Poté co tento proces skončí, je možné na dřevo aplikovat libovolný další nátěr.

5. Záruka

Pokud se aplikátor postupoval v souladu s instrukcemiuvedenými v technickém listu a s náležitou odbornou péčí, poskytuje Adkalis desetiletou záruku na účinnost takto provedeného ošetření.